Fatih Harbiye Dizisi Son Bölüm izle

Sponsorlu Bağlantılar


Fatih Harbiye Son Bölüm Tek Parça Full HD 720p izle, Show Tv FAtih Harbiye Dizisi izle

Fatih Harbiye 25. Bölüm fragmanı yayın landığı and dakika itib aren sit emizdeki vaziyetini alaca ktır. Fa tih Har biye yirmidört. Bö lüm Özeti Neriman ve Macit, farklı dünyalara ilişkin olsalar da aşkın eforuna 1 defa daha tan ık var olacağız. Bü yük aş klarını yaşa maya kaldı kları alandan deva m eden Macit ve Neriman, birb irlerine dire nme kten bundan böyle vazgeçerler. Şinasi ve Rüya, kurdukları müşterek düşleri olduğunu ayrım eder ve beraberlik te y eni 1 kademe atmaya sonuç verirler. Nihat, intikam arzusuyla tutuşurken, Fatih’e gönd erdiği adamlarını, hoş 1 kar şılama töreni beklem ektedir. Şa hika, Cihan ’la yakınlaşı rken Gülter hanımefendi, 1 dakika nenin evladı ile imtihanını yaşamaktadır. Aşkın kazanması için direnen Neriman ve Macit , etraflarında kopan fırtınalara karşın, sonsuza dek beraber olm aya söz malumat rler. Şi nasi ve Rü ya hayall erinin gerçekl eşmesinin verdi ği mutlul ukla, ok ul için haz rlıklar yapmay a başlamı şlardır. Ara çoğlu Şir ket, güv en üz erine kur duğu duvarların yıkılmasıyla sarsılır. Pelin, Neriman'ı incitmek için eline keçden bütün şansları değerlendirmeye devam sağlayacaktır. Fatih Harbiye Son Bölüm izle.
Sponsorlu Bağlantılar